ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 

 دبیر علمی: دکتر جعفر طاهری 
دبیر اجرایی: مهندس جمال روشن روان
مدیر پژوهش، تحقیقات، فناوری و رابط سازمان مرکزی:
دکتر مریم ناز بهرام منش
 
          
کمیته علمی:

            

دکتر علی اصغر آریایی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر علی آقانباتی / سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر محمود احمدزاده هروی / دانشکده فنی دانشگاه تهران

دکتر جمشید افتخارنژاد / سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مهندس صفرعلی اشراقی/ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر هاشم امامی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر ترشیزیان/دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر بهاء الدین حمدی / پژوهشکده علوم زمین

دکتر احمدرضا خزاعی/ داشگاه بیرجند

دکتر منیره خیرخواه/ پژوهشکده علوم زمین

دکتر محمود رحمتی/ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مهندس جمال روشن روان / سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مرکز مشهد

دکتر سید ناصر رئیس السادات/دانشگاه بیرجند

دکتر مسعود پدرام زمانی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر سعید سعادت/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مهندس محمدرضا سهندی تهمتن / سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر کاظم سید امامی / دانشکده فنی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا شهیدی/ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر محمد رضا شیخ الاسلامی/ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر جعفر طاهری / سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مرکز مشهد

دکتر علیرضا عاشوری / دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدرضا قاسمی/پژوهشکده علوم زمین

دکتر ابراهیم قاسمی نژاد / دانشگاه تهران

دکتر جلیل قلمقاش/ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر راضیه لک/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر محمود رضا مجیدی فرد/ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر اسداله محبوبی/ دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر طیبه محتاط / سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر سید سعید محمدی /دانشگاه بیرجند

دکتر حبیب ملایی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکترسید رضا موسوی حرمی / دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عبدالمجید موسوی نیا / دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

دکتر غلامرضا میراب شبستری/ دانشگاه بیرجند

دکتر فاطمه واعظ جوادی / دانشگاه تهران

دکتر محمد وحیدی نیا / دانشگاه فردوسی مشهد

دکترفاطمه هادوی / دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی یزدی / دانشگاه اصفهان

 

کمیته اجرایی:
 

مهندس ریحانه احمدی روحانی/ مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس مهدی اعتمادی مقدم/ سازمان صنعت، معدن، تجارت خراسان رضوی

مهندس محمدعلی اکرمی / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس مریم بهره مند / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس مینا بیرجندی / دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس محبوبه پرورش / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس سحرناز تاجبخش / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

محمود چمنی / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس مریم حسینیون / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

افشین خجسته / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مجید رحیم نژاد / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس جعفر رکنی / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

دکتر بهزاد سعیدی رضوی / سازمان ملی استاندارد کرج

مهندس نرگس السادات سیفی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مهندس نسترن شجاعی کاوه / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس هادی شریفی / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس حسن عزمی / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس فرخ قائمی / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس تورج مجیدی / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مهندس نصیر نادری / مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق


 
  شماره تماس با دبیرخانه همایش زمین شناسی بنیادی: 8212406-0511
 
تاریخ درج : يکشنبه 20 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 29409
آخرين تاريخ بازديد :30 مرداد 1397  22:29
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :