ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

علوم زمین یکی از متنوع ترین و کاربردی ترین رشته های علوم پایه است که در عرصه ی اجرائی نیازمند کارشناسان « کارآشنا» و متخصصانی آزموده می باشد. بدیهی است دستیابی به این سطح از کارآمدی افزون بر کسب آموزش های متداول و آکادمیک مستلزم طی دوره های ویژه و انتقال دانش و تجربه پیشکسوتان و صاحبان سال ها کار و تلاش علمی است. در این راستا و به منظور پاسخگوئی به نیاز خیل عظیم دانشجویان جویای توانمندی های بالاتر، دست اندرکاران برگزاری همایش زمین شناسی بنیادی با برگزاری کارگاه های آموزشی کوشش می نماید فرصت های مغتنمی در اختیار علاقمندان اعم از فارغ التحصیلان و دانشجویان زمین شناسی فراهم آورد انتظار دارد علاقمندان با استقبال از این فرصت های طلائی  وثبت نام در کارگاه های آموزشی زمینه رشد کمی و کیفی خود را در حوزه ی تخصصی فراهم تا از این رهگذر در فرصت های محدود شغلی در آینده مزیت نسبی بیشتری در اختیار داشته باشند. فهرست کارگاه های آموزشی و سرفصل های اصلی به قرار زیر می باشد:‌


کارگاه ها آموزشی رویکرد زمین شناسی بنیادی  تحلیل حوضه های رسوبی

 • تاریخچه تدفین رسوبات
 • طبقه بندی حوضه های رسوبی بر مبنای موقعیت تکتونیکی
 • زمان پختگی و تولید نفت در سنگ منشاء
 • زمان تشکیل نفت گیر
 • مهاجرت مواد هیدروکربوری به مخزن

      مخاطبین: دانشجویان و محققین علوم زمین در گرایش های رسوب شناسی و چینه شناسی

زمان: 27 و 28 بهمن ماه- ساعت 19-17
مکان: مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مدرس: دکتر سید رضا موسوی حرمی
هزینه کارگاه: 100000 تومان
تخفیف دانشجویی:50%

حداکثر تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه 30 نفر می باشد.

آدرس پست الکترونیک همایش: fundamental@gsi.irشناسایی مورفولوژی فرامینفرهای آزاد (میوسن)

 • آماده سازی نمونه های آزاد در آزمایشگاه
 • جدایش نمونه های آزاد از رسوبات
 • شناسایی سیستماتیک در گستره زمان زمین شناسی

مخاطبین: دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین در گرایش های چینه شناسی و فسیل شناسی

زمان: 27 بهمن 1392

در شش ساعت: 17-9
مکان: دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس: دکتر طیبه محتاط
هزینه کارگاه: 100000 تومان
تخفیف دانشجویی:50%


حداکثر تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه 16 نفر می باشد.
آدرس پست الکترونیک همایش:
fundamental@gsi.
ir


 Possible markers of the Jurassic / Cretaceous boundary in the Mediterranean Tethys – a review and state of artمخاطبین: دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین

زمان: 27 بهمن 1392 -ساعت 19-17

مکان: مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

م
درس: Dr.Jozef Michalik ( Slovaki)
هزینه کارگاه: 100000 تومان
تخفیف دانشجویی:50%


حداکثر تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه 30 نفر می باشد.
آدرس پست الکترونیک همایش:
fundamental@gsi.
irMicropaleontology of Algae; Permian and Mesozoic


مخاطبین: دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین در گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی

زمان: 27 بهمن 1392 -ساعت17-15 و ساعت 11-9 و11/30-1330

مکان: مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مدرس: Dr. Filippo Baratollo (Italy)
هزینه کارگاه: 100000 تومان
تخفیف دانشجویی:50%


حداکثر تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه 30 نفر می باشد.
آدرس پست الکترونیک همایش:
fundamental@gsi.
ir
نمایش پاراژنز سنگ های متابازیتی و متاپلیتی در دما و فشارهای مختلف درجات دگرگونی متفاوت

-تشخیص رخساره های دگرگونی در متا بازیت ها
 • مجموعه های مینرالی در رخساره های مختلف در دگرگونی پیشرونده
 • تغییرات پیشرونده مینرالی در طی دگرگونی
 • دیاگرام های دگرگونی
 • مشاهده میکروسکپی چند نمونه انتخابی و نامگذاری متا بازیت ها
-تغییرات و نحوه نمایش پاراژنز سنگ های متاپلیتی در شیب های صحرایی دگرگونی (MFG) متفاوت
 • پاراژنز متاپلیت ها در دگرگونی های تیپ بارو (فشار متوسط)
 • پاراژنز متاپلیت ها در دگرگونی های فشار کم
 • پاراژنز متاپلیت ها در دگرگونی های فشار زیاد
مخاطبین: دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین در گرایش سنگ شناسی


زمان: 27 و28 بهمن 1392 
ساعت 19-17
مکان: مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

مدرس: دکتر سید احمد مظاهری/ دکتر مسعود همام
هزینه کارگاه: 100000 تومان
تخفیف دانشجویی:50%


حداکثر تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه 30 نفر می باشد.
آدرس پست الکترونیک همایش:
fundamental@gsi.
ir


  شماره تماس با دبیرخانه همایش زمین شناسی بنیادی: 8212406-0511
تاریخ درج : يکشنبه 27 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 3774
آخرين تاريخ بازديد :30 مرداد 1397  4:1
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :