ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

دریافت فایل سند راهبری همایش

 به نام خدا

سند راهبری همایش زمین شناسی بنیادی

 

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

مشهد 27 و 28 بهمن ماه 1392

برگزاری همایش های تخصصی، حرکتی ارزشمند است که به پویایی جامعه علمی و فنی کشور کمک شایان توجهی می کند و از این رو برگزارکنندگان چنین همایش هایی، مسئولیت بزرگ و حساسی خواهند داشت. ارائه جدیدترین یافته های علمی محققان و پژوهشگران معمولا" در این گرد هم آیی ها صورت می پذیرد و بی شک فرصت مغتنی در تماس پژوهشگران با یکدیگر و نیز مخاطبان می باشد، از اینرو برگزاری مطلوب و آماده کردن شرایط و امکانات لازم برای ارائه این یافته ها، موجبات دلگرمی صاحبان دانش و فن را در هر حوزه تخصصی و نیز علاقمندان در این حوزه ی مهم از علوم فراهم خواهد کرد.

گروه راهبری علمی و اجرایی برگزار کننده همایش زمین شناسی بنیادی در مشهد بر آن شد تا ضمن تهیه سند برگزاری این همایش آن را مبنای انجام و هدایت امور قرار دهد. در این راستا برآنیم تا در یک سامان تعریف شده ناهماهنگی ها را به کمترین مقدار ممکن کاهش و با هم اندیشی هر چه فزاینده تر موجبات بهبود امور و برگزاری متفاوت همایش را فراهم آوریم.

سرفصل های سند راهبری همایش عبارتند از: اهداف، راهبرد، ارکان، حوزه ها و سرفصل های کاری، سازماندهی نیروها،  برنامه عملیاتی، زمان بندی، نظارت، جمع بندی و تهیه ی گزارش نهایی.

از جمله مهمترین ویژگی های سی و دومین گردهمایی علوم زمین که برگزاری متفاوت این گردهمایی را نسبت به سال های گذشته باعث شده است، به شرح زیر می باشد:

 •   برگزاری تخصصی همایش در رویکردهای گوناگون حوزه ی علوم زمین
 • دریافت مجوز برگزاری بین المللی همایش از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
 •  برگزاری همایش در سایر مراکز استانی و در نتیجه اشاعه و معرفی دانش علوم زمین در سطح گسترده تری از جامعه.

 

پیش بینی می شود‌ با توجه محورهای تعریف شده، برگزاری همایش زمین شناسی بنیادی در مشهد، یکی از گسترده ترین رویکردهای سی و دومین گردهمایی است که ضمن برخورداری از ویژگی های ذکر شده، تجربه جدیدی است که در نوع خود ویژگی های منحصر به فردی را رقم خواهد زد و با استقبال پژوهشگران مواجه شود.

بین المللی بودن همایش از نکته های در خور توجه است که لزوم رعایت استانداردها و کیفیت مطلوب برگزاری این همایش را دوچندان نموده است. ایجاد رویکردی مثبت به نقش علوم زمین در مقیاس ملی و منطقه ای و پوشش فراگیر همایش از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار در برنامه ریزی این همایش محسوب می شود.

 

محورهای همایش و نیز مهم ترین سرفصل های زمین شناسی بنیادی

 

1)    اهداف تدوین این سند

 • نظام مند نمودن برنامه ها در قالب محورهای همایش و اهداف تعریف شده
 • مدیریت بهینه امور و کمک به ارتقاء کمی و کیفی برنامه ها
 •  کوشش در اثر بخشی همایش در جامعه مخاطب؛ اعم از اساتید، دانشجویان، مسئولان و همکاران سازمان
 •  رعایت انجام کارهای تعریف شده بر پایه سازماندهی نیروها و تقسیم کار اصولی و در عین حال منطقی
 • کاهش خطاها و ناهماهنگی های احتمالی
 • دستیابی به دستاوردهای مورد انتظار از برگزاری همایش
 • مستندسازی اقدامات و نتایج به دست آمده

2)   راهبردها

 •  تلاش در راستای ایجاد انسجام هر چه بیشتر بین سازمان و دانشگاه
 • پر رنگ شدن حضور اساتید دانشگاه و سایر مجامع علمی در ارائه مقالات
 •  برگزاری مطلوب، هدفمند، پر محتوا و کاربردی کارگاه های آموزشی
 •  ایجاد تحرک رسانه ای در حوزه علوم زمین در حاشیه همای
 • توجه به نقش نمایندگان استان های خراسان و همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس در برنامه افتتاحیه
 •  تلاش در راستای حضور چهره های بین المللی در همایش و افزایش دایره طرح مباحث به علوم روزآمد
 • زمینه سازی برگزاری سمینارهای تخصصی بین المللی در ایران برای مثال کنگره بین المللی ژوراسیک و نظایر آن
 • تبیین نقش علوم زمین در برنامه توسعه کشور و توجه دادن مسئولان به این مهم
 •  توجه به نوآوری در برنامه و عمل

3)  ارکان همایش

ارکان همایش عبارتند از:

 • ریاست محترم سازمان به عنوان رئیس همایش
 • کمیته مرکزی برگزار کننده گردهمایی
 • دبیران علمی و اجرایی کل همایش (دکتر قرشی دبیر علمی و مهندس میگونی دبیر اجرایی)
 • کمیته علمی
 •  دبیران علمی رویکردهای تخصصی
 • دبیران اجرایی رویکردهای تخصصی
 • هیئت های (کمیته های) داوری در هر یک از گرایش های تخصصی
 • سخنرانان کلیدی و سخنرانان شاخص
 • برگزارکنندگان کارگاه های آموزشی
 • شرکت کنندگان در همایش
 • در مشهد: کمیته های راهبری علمی و اجرایی
 • حامیان همایش

4)    حوزه ها و سرفصل های کاری


 

 

5)    سازماندهی نیروها

 

6)    سرفصل برنامه عملیاتی

 • فراخوان
 • تهیه پوستر رویکرد تخصصی و ارسال آن به دانشگاه ها و مجامع علمی و اجرایی
 •  سامان دهی سایت همایش
 •  سامان دهی دبیرخانه همایش
 • جلسات رایزنی با تیم علمی مستقر در مشهد
 •   برگزاری جلسات راهبری علمی و اجرایی در مشهد به صورت هفتگی
 • تقسیم کار در کمیته های راهبری علمی و اجرایی
 •  جانمایی و سامان دهی فیزیکی فضاها
 • راهبری چرخه ی پذیرش مقالات
 •  راهبری چرخه ی داوری مقالات
 • تماس با  اساتید مبرز مرتبط با رویکرد همایش
 • هماهنگی مهمانان خارجی

7)   جدول زمان بندی سرفصل امور:

 

 

 

8)    نظارت

نظارت بر حسن انجام امور و ارزیابی پیوسته ی برنامه ها هم از نظر کمی و کیفی و همچنین درصد موفقیت در اجرا در حوزه نظارت قرار می گیرد تا در آینده با آسیب شناسی صحیح، زمینه موفقیت های بیشتر و افزایش بهره وری فراهم آید .

9)   جمع بندی و گزارش نهایی

روند تمامی فعالیت های انجام شده، پیشنهادات، مسئولیت ها، همکاری های بیرون سازمانی، برنامه ریزی ها و دسته بندی کارها، عوامل ناکامی های احتمالی؛ در گزارشی پس از اتمام همایش گردآوری می شود و مستندات آن جهت استفاده دراختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

 

تاریخ درج : سه شنبه 10 دى 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 2625
آخرين تاريخ بازديد :29 مرداد 1397  3:40
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :